Sites like

anistar.me
Alternatives

  anistar.me

noimage.png

Stats

  Alexa Rank:  12819604


  Popular in Country: 


  Country Alexa Rank:  


 language:  


  Response Time:  1.271126


  SSL:  Disable


  Status:  up


Code To Txt Ratio

 Word Count  


 Links  0


  ratio  0.21186440677966


Found 69 Top Alternative to Anistar.me

1
noimage.png

Anilibria.tv

AniLibria - так звучит аниме!

Смотреть аниме онлайн в любимой озучке.

2
animedub.ru.png

Animedub.ru

Сайт по аниме №1 в России! | AnimeDub.ru

Смотреть аниме онлайн все сезоны и серии в хорошем качестве с разной озвучкой или субтитрами можно на сайте AnimeDub.ru (Анимедаб) - сайте №1 в России по японскому аниме! Без регистрации и совершенно бесплатно!

3
animevost.org.png

Animevost.org

База №1 по просмотру аниме онлайн бесплатно

Оригинальный сайт animevost (анимевост), на котором вы можете смотреть бесперебойно аниме онлайн (anime online) в хорошем качестве, без рекламы, стабильно и без задержке. Самая быстрая озвучка новых серий аниме через час после выхода в японии. Огромный каталог anime доступен как для online просмотра, так и для скачивание. Проект анимевост (animevost).

4
yummyanime.com.png

Yummyanime.com

Этот сайт был создан украинцами для удобного просмотра аниме. Но сейчас Россия напала на Украину, обстреливает и убивает ее граждан. В нашей команде есть люди из Киева, Львова, Николаева, Ахтырки, Краматорска и других городов Украины. Пока вы смотрите аниме, мы можем потерять свои жизни и жизни наших близких. Думаете, нас...

5
multikonline.ru.png

Multikonline.ru

Íà íàøåì ñàéòå âû ìîæåòå àáñîëþòíî áåñïëàòíî â ðåæèìå îíëàéí ñìîòðåòü ìóëüòôèëüìû, àíèìå, ìóëüòñåðèàëû. Âñå âèäåî â î÷åíü õîðîøåì êà÷åñòâå 720p HD

6
animespirit.ru.png

Animespirit.ru

Âåäóùèé ñàéò ïî àíèìå - îãðîìíàÿ êîëëåêöèÿ àíèìå ñ ïðîñìîòðîì îíëàéí, ñîîáùåñòâî ëþáèòåëåé àíèìå. Âñå àáñîëþòíî áåñïëàòíî!

7
anidub.com.png

Anidub.com

AniDUB Anime News - Ваш проводник в мире аниме!

Новости мира Аниме от проекта Анидаб!

9
animedia.tv.png

Animedia.tv

Аниме на AniMedia.TV - новости мира аниме, блоги и развлечение

Animedia.tv - Наш проект занимается озвучиванием и адаптацией аниме на русский язык в ознакомительных целях. Аниме новости, блоги, аниме онлайн и торрент-треке

11
animelend.info.png

Animelend.info

虫歯 に ならない 人 遺伝

マンション 管理 規約 の 改正 お電話でのお問合せ 04-7100-2025 090-1047-3182 ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 初回のご相談は無料です! 代表 吉田 富美男 親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。 代表者ごあ... 炭化 カルシウム と 水 の 反応 A. ; Kireeva, M. S. ; Sangalov, Yu. (2002). Inorganic Materials 38 (4): 363. doi: 10. 1023/A:1015105922260. ^ 「三居沢発電所考」『仙台郷土研究 復刊第25巻2号-特集 仙台開府400年論考』通巻261号 p. 48 関... ダンボール の 家 の 作り方...

13
multiki-online24.ru.png

Multiki-online24.ru

Ñàìûå áûñòðûå îáíîâëåíèÿ âî âñ¸ì èíòåðíåòå. Ìóëüòôèëüìû è ìóëüòñåðèàëû è äåòñêèå ñåðèàëû ñìîòðåòü îíëàéí. Äàâàé ê íàì, òû íå ïîæàëååøü!

14
naruto-base.su.png

Naruto-base.su

Naruto-Base: Смотри все серии аниме Наруто и Боруто! ٩(×_×)۶

Смотри новые серии любимого аниме на русском раньше всех в Рунете! Только качественая озвучка от 2х2 и Ancord'a

15
noimage.png

Sovetromantica.com

SovetRomantica. Субтитры и озвучка аниме.

Аниме онлайн, скачать аниме бесплатно, аниме сезон, лучшее аниме, смотреть лучшее аниме, аниме 2 сезон, аниме 1 сезон, бесплатное скачать аниме, смотреть аниме онлайн бесплатно отаку, онгоинг

17
animestars.org.png

Animestars.org

Смотреть аниме онлайн в хорошем качестве HD бесплатно

Аниместарс — коллекция аниме для просмотра онлайн. Автопереключение серий в каждом аниме с русской озвучкой. Приятного просмотра!

19
adultmult.tv.png

Adultmult.tv

AdultMult - актуальный адрес сайта Адультмульт

Добро пожаловать в клуб «adultmult» Почему блокируют сайт? Актуальные адреса сайта adultmult Добавьте в закладки (Ctrl+D) эту страницу В случае блокировки здесь появится новый адрес сайта Для того, чтобы продолжать наслаждаться онлайн просмотром любимых мультфильмов и аниме достаточно сохранить эту страницу в своем браузере. Таким образом Вы всегда будете иметь...

22
noimage.png

Online-mult.net

Смотреть мультфильмы мультсериалы аниме онлайн бесплатно без смс и регистрации

чёрный клевер Сведения о мультфильме Русское название: Черный клевер Оригинальное название: Black Clover Год выхода: 2017 Страна: Япония Время: ~25 минут Режиссер: Ёсихара Тацуя Перевод: Дублированный Сюжет: Демонические существа разгуливающие по мирной земле всегда были опасны. Люди старались избегать их и создавали различные талисманы и обереги, дабы те не забрали...

23
jut.su.png

Jut.su

Áàçà äçþöó è ðó÷íûõ ïå÷àòåé, ïðèìåíÿåìûõ ãåðîÿìè Íàðóòî. Âñå ñåçîíû è ñåðèè àíèìå, à òàêæå âûïóñêè ìàíãè. Âèäåî-èñòîðèè ïåðñîíàæåé Íàðóòî.

24
a-o.ninja.png

A-o.ninja

Anime-Odcinki.pl (A-O) – Anime emitowane

Najlepsza strona z anime online pl! Anime z polskimi napisami w doskonałej jakości i bez reklam! Najlepsze odtwarzacze video. Strona od fanów dla fanów.

25
blokino.org.png

Blokino.org

BLOkino.ORG - бесплатный онлайн-кинотеатр без регистрации и подписки!

БЛОкино.ОРГ - онлайн-кинотеатр, где бесплатно, без регистрации и подписки доступны ТОПовые аниме, дорамы, сериалы, фильмы в русской озвучке, субтитрах и дубляже.

26
zone-anime.net.png

Zone-anime.net

ZONE-ANIME | เว็บดูอนิเมะออนไลน์ ดูการ์ตูนออนไลน์ อัพเดทใหม่ทุกวัน. - เว็บดูอนิเมะออนไลน์ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทย ดูการ์ตูนออนไลน์บนมือถือ ไม่มีโฆษณากวนใจ ดูAnime สบายๆที่นี่ที่เดียว.

เว็บดูอนิเมะออนไลน์ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทย ดูการ์ตูนออนไลน์บนมือถือ ไม่มีโฆษณากวนใจ ดูAnime สบายๆที่นี่ที่เดียว.

27
animebest.org.png

Animebest.org

Аниме ТУТ! База №0 по просмотру аниме сериалов и фильмов онлайн бесплатно. Смотреть онлайн - AnimeBest

«anime1.animebesst.org- для РФ» Смотреть аниме в хорошем качестве на АнимеБест: фильмы, сериалы онлайн. На сайте можно найти аниме по жанрам, годам выхода на экран и их подробные описания.

28
onlinemultfilmy.ru.png

Onlinemultfilmy.ru

Мультфильмы онлайн, смотреть мультики бесплатно в хорошем качестве без регистрации

Смотрите онлайн Мультфильмы бесплатно. Мультики для детей. Мульты смотреть всегда в хорошем качестве, без регистрации и смс, на OnlineMultfilmy.ru

29
fan-naruto.ru.png

Fan-naruto.ru

Фан-Наруто ‒ манга и все серии аниме Боруто и Наруто

Фан-Наруто — сайт для фанатов аниме и манги Наруто, Боруто, где вы можете смотреть онлайн и скачать все серии и главы манги

32
anitokyo.tv.png

Anitokyo.tv

Смотреть аниме онлайн на русском в хорошем качестве HD бесплатно и без регистрации!

Наш аниме-проект включает в себя просмотр аниме онлайн, оригинальные саундтреки из фильмов и сериалов, новости и статьи о новинках в мире аниме!!! Всегда рады видеть Вас. Команда сайта AniTokio.tv

33
narutv.ru.png

Narutv.ru

1.6 million Moderna Covid vaccine doses pulled in Japan after foreign material found in some vials

The Health Ministry said on Thursday that it has withdrawn doses manufactured at the same production line following consultations with drug maker Takeda,

36
noimage.png

Aniplay.tv

Аниме — Aniplay

Субтитры Озвучка 7.5 Sekaiichi Hatsukoi: Propose-hen Фильм R-17 Завершено Лучшая в мире первая любовь 2: Предложение Драма, Комедия, Романтика, Сёнен-ай Субтитры Озвучка 9.5 Saezuru Tori wa Habatakanai: The Clouds Gather GRIZZLY Фильм R+ Завершено Певчая птица крыльями не машет: Тучи сгущаются Драма, Яой Субтитры Озвучка 8.8 Dorohedoro Mappa TV сериал...

37
nuevoordenanime.com.png

Nuevoordenanime.com

Something went wrong, but don’t fret — let’s give it another shot.

39
anime21.blog.br.png

Anime21.blog.br

Anime21 | Artigos episódio a episódio, primeiras impressões, artigos especiais e mais! Atualizações diárias sobre os animes da temporada.

Artigos episódio a episódio, primeiras impressões, artigos especiais e mais! Atualizações diárias sobre os animes da temporada.

40
anime-os.com.png

Anime-os.com

Anime OS เว็บไซต์รวมบทความอนิเมะ

แนะนำอนิเมะลิขสิทธิ์ ความรู้วงการการ์ตูน ข้อมูลน่าสนใจ เรื่องภาคต่อ จัดอันดับ คำถามยอดฮิต ข่าวสารไม่ตกเทรนด์ โดยเพจ Toon Guru

41
anibox.org.png

Anibox.org

ANIbox - cмотреть аниме онлайн | Боруто 164 серия

Смотреть аниме онлайн в отличном качестве и без рекламы. Полнометражные аниме онлайн с русской озвучкой и субтитрами

42
anitorrent.ru.png

Anitorrent.ru

AniTorrent

Скачать торрент новинки Anime в высоком качестве на русском

43
myvi.top.png

Myvi.top

Смотри видео онлайн! Только лучшие ролики сети — Муви.тв

Приветствуем на видеопортале myvi.tv. Видео от пользователей, фильмы, сериалы, популярные тв-передачи ждут вас!

44
noimage.png

Trymobile.ru

Мобильные Сериалы и фильмы на андроид, айфон или планшет в mp4

На сайте можно смотреть онлайн сериалы и фильмы на андроид телефоне в HD и FullHD качестве бесплатно или скачать в mp4 формате

45
noimage.png

Findanime.me

Просмотр аниме и мультиков онлайн

Узник времени, 2 сезон Жанры: боевые искусства, научная фантастика, экшн, киберпанк Тип: не японское, TV сериалы 12 эпизодов | 2022 год Забавный Файрбол Маленькое продолжение творения о жизни роботов. Жанры: комедия, научная фантастика Тип: TV сериалы 3 эпизода | 2017 год Царство 4 Жанры: экшн, исторический, война, сэйнэн Тип: Скоро...

49
noimage.png

Adala-news.fr

Adala News - Le Meilleur de l'actualité Manga, Anime & Jeu Vidéo

Le Meilleur de l'actualité Manga, Anime & Jeu Vidéo

50
vuighe.net.png

Vuighe.net

Vui Ghê Anime Vietsub Online

Xem anime Vietsub online miễn phí chất lượng cao với đường truyền nhanh, các anime HOT luôn được cập nhật sớm nhất Việt Nam

51
tanuki.pl.png

Tanuki.pl

Tanuki - Strona główna

Newsy Trailer Isekai Meikyuu de Harem o KagamiOneeSama - 15.06.2022 Zwiastun drugiego sezonu Kanojo,... KagamiOneeSama - 15.06.2022 Drugi zwiastun Dr. Stone: Ryusui KagamiOneeSama - 15.06.2022 Adaptacja Oshi no Ko ukloim - 9.06.2022 - 2 komentarze Blog Ao Ashi – odcinek 3 27.04.2022 14:35 Kawaii dake ja Nai... 25.04.2022 19:43 Dance...

53
readmanga.me.png

Readmanga.me

Ридманга Блог -

OnePunchMan Глава 206: Дата выхода, спойлеры, где читать онлайн Posted on April 12, 2022April 12, 2022 by adminz Привет! Сегодня мы расскажем вам о 206 главе One Punch Man, где мы расскажем все, что вам нужно знать о предстоящей главе: дату выхода, спойлеры, необработанные сканы и где вы сможете прочитать...

55
noimage.png

Animesubthai.com

ANIMESUBTHAIZ.COM : ดูอนิเมะออนไลน์ซับไทยฟรีตลอด 24 ช.ม.

ANIMESUBTHAI | การ์ตูน อนิเมะ Anime ดูการ์ตูน ดูอนิเมะ ดูเมะ ดูเมะซับไทย ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทย

56
animevost.club.png

Animevost.club

Анимевост - База №1 по просмотру аниме онлайн бесплатно

Анимевост - База №1 по просмотру аниме. Тут вы найдете список лучших аниме сериалов за последние годы, включая новинки аниме 2020-2021 года в хорошем качестве.

59
kadu.ru.png

Kadu.ru

Ìóëüòèìåäèéíûé ïîðòàë ñ âîçìîæíîñòü ñìîòðåòü ôèëüìû è ñåðèàëû. Íîâûå ñåðèè çàðóáåæíûõ è ðîññèéñêèõ ñåðèàëîâ ñ ó÷àñòèåì èçâåñòíûõ àêòåðîâ è ðåæèññåðîâ áåñïëàòíî.

60
anime-i.com.png

Anime-i.com

ANIME-I ดูการ์ตูนออนไลน์ พากษ์ไทย อนิเมะ ซับไทย

ANIME-I อนิเมะ เว็บ ดูกาตูนย์ออนไลน์ อัพเดตใหม่สุดก่อนใคร ทุกเรื่อง มีทั้ง การ์ตูนซับไทย subthai และ การ์ตูนพากษ์ไทย การ์ตูน อนิเมชั่น

62
animang.ru.png

Animang.ru

Cмотреть аниме с лучшей озвучкой онлайн

У нас можно смотреть все жанры аниме онлайн в хорошем качестве. Для большего удобства созданы уникальные подборки с лучшими аниме

66
animeyoy.com.png

Animeyoy.com

Buy and Sell Domain Names

Buy and Sell Domains with Dan.com. Discover millions of domain names available for sale. Dan.com keeps you safe.

Technologies Used by anistar.me

Dns Records of anistar.me

A Record: 69.16.230.42
AAAA Record: 2607:fad0:3801:4::1
CNAME Record:
NS Record: ns1.parklogic.com ns2.parklogic.com
SOA Record: hostmaster.anistar.me
MX Record: mx156.hostedmxserver.com
SRV Record:
TXT Record: v=spf1 -all
DNSKEY Record:
CAA Record:

Whois Detail of anistar.me

Domain Name: ANISTAR.ME
Registry Domain ID: D425500000335751116-AGRS
Registrar WHOIS Server: whois.dynadot.com
Registrar URL: http://www.dynadot.com
Updated Date: 2021-10-18T23:45:19Z
Creation Date: 2020-12-23T14:30:09Z
Registry Expiry Date: 2022-12-23T14:30:09Z
Registrar Registration Expiration Date:
Registrar: Dynadot, LLC
Registrar IANA ID: 472
Registrar Abuse Contact Email: [email protected]
Registrar Abuse Contact Phone: +1.6502620100
Reseller:
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registrant Organization:
Registrant State/Province: California
Registrant Country: US
Name Server: NS1.PARKLOGIC.COM
Name Server: NS2.PARKLOGIC.COM
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of WHOIS database: 2022-06-17T07:25:57Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

Access to WHOIS information is provided to assist persons in determining the contents of a domain name registration record in the registry database. The data in this record is provided by The Registry Operator for informational purposes only, and accuracy is not guaranteed. This service is intended only for query-based access. You agree that you will use this data only for lawful purposes and that, under no circumstances will you use this data to (a) allow, enable, or otherwise support the transmission by e-mail, telephone, or facsimile of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations to entities other than the data recipient's own existing customers; or (b) enable high volume, automated, electronic processes that send queries or data to the systems of Registry Operator, a Registrar, or Afilias except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations. All rights reserved. Registry Operator reserves the right to modify these terms at any time. By submitting this query, you agree to abide by this policy.
The Registrar of Record identified in this output may have an RDDS service that can be queried for additional information on how to contact the Registrant, Admin, or Tech contact of the queried domain name.