Sites like

hromadske.ua
Alternatives

  hromadske.ua

Громадське телебачення - Останні новини дня, всі надзвичайні новини в Україні | Громадське телебачення

Новини в Україні і світі. Надзвичайні новини сьогодні. Всі новини дня. Суспільство та культура. Політичні, економічні, спортивні новини. Громадське телебачення. - Читайте на Громадському

hromadske.ua.png

Stats

  Alexa Rank: 


  Popular in Country: 


  Country Alexa Rank:  


 language:  uk


  Response Time:  0.092654


  SSL:  Enable


  Status:  up


Code To Txt Ratio

 Word Count  28


 Links  


  ratio  6.2654914844098


SSL Details

SSL Issuer:

Issuer:  Cloudflare Inc ECC CA-3


Valid From:  2022-06-02 00:00:00


Expiration Date:   2023-06-01 23:59:59


SSL Organization:

Signature 31b51755b06b81436970e6c6535b5dace5f48626


Algorithm: ecdsa-with-SHA256


Found 74 Top Alternative to Hromadske.ua

1
radiosvoboda.org.png

Radiosvoboda.org

Радіо Свобода Україна – новини, ексклюзиви і перевірені факти

Сайт новин України та світу, відео, репортажів та аналітики.

2
pravda.com.ua.png

Pravda.com.ua

Óêðà¿íñüêà ïðàâäà - íîâèíè ïðî Óêðà¿íó

3
unn.com.ua.png

Unn.com.ua

Оперативні новини України та Світу, новини онлайн | Українські Національні Новини

Читайте головні новини від редакції УНН

4
interfax.com.ua.png

Interfax.com.ua

Інтерфакс-Україна - новини України та світу

Новини про останні події в політиці України, ключові українські економічні новини та основні події в Україні та світі.

5
glavcom.ua.png

Glavcom.ua

Новини України і світу. Останні новини 2022 року сьогодні онлайн - Главком

Всі новини України і світу. Свіжі новини політики, економіки, спорту та шоу-бізнесу. Останні новини 2022 року за сьогодні онлайн. Найголовніші події дня.

6
slovoidilo.ua.png

Slovoidilo.ua

Слово і Діло — головний сайт про політиків

Моніторинг обіцянок політиків, рейтинги чиновників, інфографіка, стрічка оперативних новин www.slovoidilo.ua.

8
ukrinform.ua.png

Ukrinform.ua

Укрінформ - актуальні новини України та світу

Новини України та світу. Укрінформ – останні новини, новини дня, новини політики, новини економіки, соціальні новини, новини культури, новини спорту, міжнародні новини – цілодобово українською, російською, англійською, німецькою, французькою, китайською, японською, іспанською та польською мовами.

10
bykvu.com.png

Bykvu.com

Новини України. Останні новини України і світу | #Букви Новини України. Останні новини України і світу | #Букви

Всі новини України та світу. Головні новини дня. Найактуальніші події за день онлайнВсі новини України та світу. Головні новини дня. Найактуальніші події за день онлайн

13
fakty.com.ua.png

Fakty.com.ua

Новини України та світу - оперативно на Факти ICTV. Новини світу и України | Факти ICTV

Останні новини України та світу на Фактах ICTV. Новини світу – останні події оперативно на Факти ICTV. Всі новини України сьогодні - стрічка новин України та світу

14
thebabel.com.ua.png

Thebabel.com.ua

Бабель | Розповідаємо про політику, культуру і суспільство в Україні. Останні новини детально і неупереджено

Показуємо картину дня, пояснюємо, що відбувається, даємо практичну користь. Тільки найважливіші події України

16
epravda.com.ua.png

Epravda.com.ua

Íîâèíè 21:10 Íîâèíè 15 ëèïíÿ: äåôîëò Á³ëîðóñ³, "çîëîòå" åìáàðãî â³ä ªÑ 20:51 "Ãàçïðîì" çà ï³â ðîêó ñêîðîòèâ âèäîáóòîê ãàçó íà 10% 20:13 Ó Àõìåòîâà ðîçïîâ³ëè, ùî áóäå ç ïðàö³âíèêàìè ìåä³à-ãðóïè ï³ñëÿ éîãî âèõîäó ç á³çíåñó ÓÂÀÃÀϳäòðèìàòè óêðà¿íö³â ó ÷àñè â³éíè: ïîñèëàííÿ íà çá³ð êîøò³â ÑïèñîêÁ³ëüøå 1000 êîìïàí³é âèéøëè ç Ðîñ³¿,...

17
delo.ua.png

Delo.ua

Останні новини України та світу онлайн - Головний діловий портал Delo.ua

Головні новини України та світу за день на порталі Delo.ua. Актуальні події та якісна аналітика для малого та середнього бізнесу з фото, відео, коментарями.

19
nv.ua.png

Nv.ua

Новини України та Світу. Головні і останні новини - НВ (Новое Время )

Останні новини України та світу онлайн. Свіжі українські та світові новини політики, бізнесу, фінансів, технологій, стилю, спорту і важливих подій.

20
prm.ua.png

Prm.ua

Прямий канал: Новини України та Світу онлайн - останні новини

Дізнайся першим про останні новини дня з Прямим каналом ➦ Прямий ефір ➦ Ексклюзивні думки, фото, відео! ➦100% Свіжі новини. Прямий канал сайт ➦ prm.ua

21
rbc.ua.png

Rbc.ua

Новости - Последние новости Украины сегодня | РБК-Украина

Последние новости Украины и мира, политические и аналитические статьи, курсы валют, индексы и котировки, интервью, мнения, бизнес новости и обзоры международных и украинского рынков.

22
tsn.ua.png

Tsn.ua

Новини України і світу сьогодні • Головні і останні новини дня на ТСН

Всі новини за останню добу. Найактуальніші новини 1+1 онлайн, політики, економіки, стилю та спорту на TSN.ua

23
liga.net.png

Liga.net

Последние новости Украины и мира. Последние события на Донбассе | LIGA.net

Война России против Украины: онлайн-хроника, последние события на Донбассе. Главные новости Украины и мира на сайте ЛІГА.net

24
gordonua.com.png

Gordonua.com

ГОРДОН: Все новости Украины за последний час

ГОРДОН: Главные новости дня Украины и мира, эксклюзивные комментарии, аналитика. Фото, видео. Спецпроекты, экслюзивные новости, интервью Дмитрия Гордона.

25
mind.ua.png

Mind.ua

×èòàéòå àêòóàëüí³ íîâèíè åêîíîì³êè íà ñàéò³ Mind.ua ✓ Ãîëîâí³ íîâèíè ô³íàíñ³â çà ñüîãîäí³ ✓ Îñòàíí³ íîâèíè á³çíåñó ✓ Ñâ³æ³ íîâèíè âàëþòíîãî ðèíêó ✓ Íîâèíè ñòàðòàï³â òà á³çíåñ-³äå¿

26
obozrevatel.com.png

Obozrevatel.com

Новости - последние новости Украины и мира сегодня - OBOZREVATEL

Самые свежие новости Украины и мира онлайн 🌍OBOZREVATEL ✔️Горячие темы ✔️Главные новости ✔️Статьи и аналитика ✔️Спорт.

28
lb.ua.png

Lb.ua

Новини України від LB.ua: оперативна аналітика української політики, економіки, новини культури та спорту

Лівий берег – останні новини дня в Україні та світі. Найсвіжіші новини зібрані на сайті ЛБ - LB.UA

29
zn.ua.png

Zn.ua

Останні новини України й світу. Лише достовірні новини політики, економіки, світу, культури й науки.

Новини дня. Ексклюзивні коментарі, думки, аналітика.

30
kriminal.tv.png

Kriminal.tv

Новости Украины, криминальные новости, происшествия, криминал tv

криминальные новости, криминал, ДТП сегодня, ДТП, убийства, поиск людей, розыск, криминал тв, новости Украины, МВС, МВД

31
znaj.ua.png

Znaj.ua

Свіжі та актуальні новини України, Києва та світу. Znaj.ua

Знай.юа - свіжі та актуальні новини України, світу, Києва. Новини суспільства, політики, культури, економіки, шоу-бізнесу, технологій і спорту

32
krymr.com.png

Krymr.com

Крым.Реалии - krymr.com

Крым.Реалии - новости Крыма и мира, крымские фото, видео, репортажи, аналитика

33
apostrophe.ua.png

Apostrophe.ua

Лента новостей Украины – Апостроф

Новости Украины и аналитические материалы от Апострофа

34
focus.ua.png

Focus.ua

Новости за сегодня | Последние новости дня | Фокус — больше чем просто новости

Главные и свежие новости за сегодня и за последний час. Аналитика, статьи и новости про политику, экономику, авто, технологии, события в мире и Украине от аналитического издания Фокус

35
noimage.png

24tv.ua

Новини 24, останні події, свіжі репортажі, ексклюзиви | Телеканал 24

Читайте онлайн останні новини України і світу на порталі 24 Каналу. ᐈ Найважливіші новини дня, свіжі дані про карантин, загрозу війни, відео, коментарі експертів.

36
internetua.com.png

Internetua.com

Все статьи

Виявлено проросійське шкідливе програмне забезпечення, що маскується під український софт Романов Роман ... Держспецзв'язку: як захистити інформацію під час дії воєнного стану Дмитро Сизов ... НБУ та Уряд підтримують подовження кредитних канікул для постраждалих операторів Дмитро Сизов ... До Кіберполіції надіслали понад 35 тисяч скарг на підозрілі боти у соцмережах...

37
depo.ua.png

Depo.ua

Всі новини України та регіонів. Останні світові новини на Depo.ua

Актуальні новини України та світу. Останні події в політиці, економіці, спорті, шоу бізнесі. Головні події дня та всі новини Україні та регіонів

38
zaxid.net.png

Zaxid.net

Новини: останні новини сьогодні на порталі ZAXID.NET

Перше аналітичне інтернет-видання Львова. Аналітичні статті та новини економіки, політики, спорту та культури України та Світу

40
nnovosti.info.png

Nnovosti.info

Надзвичайні новини сьогодні. Важливі події України від Костянтина Стогнія 2020

Всі надзвичайні події, які відбуваються в Україні та світі. Під прицілом Костянтина Стогнія резонансні злочини, ДТП, катастрофи, теракти.

41
dilo.net.ua.png

Dilo.net.ua

Діло

Інформаційний портал для львівян і про львівян. Новини про політику, економіку та життя у Львові, Україні та світі.

42
day.kyiv.ua.png

Day.kyiv.ua

Газета «День»

День України У Грузії розробили новий шрифт і присвятили його Україні У Грузії розробили новий шрифт і присвятили його Україні Історична подія Машини поїдуть на передову Місія – йти попереду Політика ООН померла На її місце має прийти принципово інша організація ООН померла Мирні танці чи бойовий гопак? Геноциди проти...

43
hvylya.net.png

Hvylya.net

Новости и аналитика - ХВИЛЯ

Информационный портал ХВИЛЯ

44
espreso.tv.png

Espreso.tv

Український погляд на світ: новини, відео, репортажі, ексклюзиви ᐈ Еспресо

Читайте онлайн останні новини України і світу на сайті телеканалу Еспресо. ᐈ Найважливіші новини дня, свіжа інформація про війну з Росією, події на фронті. Новини політики та економіки. Відео, аналітика, коментарі експертів.

45
politeka.net.png

Politeka.net

Новости Украины сегодня. Последние новости дня: 15 июля 2022 года (15.07.2022)

Все актуальные ежедневные новости Украины и мира на портале Politeka. Главные новости политики, экономики, финансы за сегодня. Оперативное освещение последних событий и происшествий в Украине и мире на одном портале — Politeka

46
ligazakon.net.png

Ligazakon.net

ЛІГА:ЗАКОН | українська продуктова IT-компанія

Компанія ЛІГА:ЗАКОН - провідний розробник інформаційно-аналітичної екосистеми LIGA360 для керівників підприємств, юристів, бухгалтерів, PR-менеджерів та інших фахівців

47
ua.news.png

Ua.news

Останні новини України | UA.NEWS

Усі події в Україні та світі за останній час, найголовніше, огляди, аналітика та прогнози, читати українською

48
ukrinform.ru.png

Ukrinform.ru

Новости Укринформ

Новости Украины и мира. Укринформ - последние новости, новости политики, новости экономики, социальные новости, новости культуры, новости спорта, международные новости - круглосуточно в оперативном режиме на украинском, русском, английском, немецком и испанском языках.

49
korrespondent.net.png

Korrespondent.net

Новини - останні новини України та світу сьогодні - Korrespondent.net

Новини сьогодні - новини України сьогодні. Головні новини в Україні та світі онлайн, всі надзвичайні новини дня - політика, економіка, новини спорту та шоу-бізнесу

50
cripo.com.ua.png

Cripo.com.ua

УКРАИНА КРИМИНАЛЬНАЯ - О чем не говорят вслух

Війна з РФ / Головне 19 Липня 2022   Published 19 Липня 2022 · Степові села на півночі Херсонщини майже вимерли, а деякі просто стерті з лиця землі російськими загарбниками Нині частина Нововоронцовської селищної територіальної громади залишається під контролем російських загарбників. Деякі села перебувають у «сірій зоні» і кожного дня...

51
stopcor.org.png

Stopcor.org

Последние новости о коррупции в Украине и мире. Актуальные досье и новости на StopCor

Последние новости о коррупции в Украине и мире 🌍 StopCor ⏩ Последние и актуальные новости ⏩ Горячие темы ⏩ Досье коррупционеров

52
detector.media.png

Detector.media

Детектор медіа

Детектор медіа — українське інтернет-видання про медіа від команди Наталії Лигачової

53
aspi.com.ua.png

Aspi.com.ua

ASPI: Події в Україні та в світі, Останні новини України

Події в Україні та в світі, Новини Столиці, Новини регіонів, політичні новини, ситуація в Україні, останні новини, Головні новини з усього світу, новини політики, новини економіки, бізнес новини, ексклюзивні коментарі, відео новини.

54
golos.ua.png

Golos.ua

Новости Украины - последние новости дня

новости, голос, голос украина, новости украины, новости дня, новости украина, новости в украине, новости сегодня, последние новости, новости мира, украина новости, новости в мире

55
racurs.ua.png

Racurs.ua

Свежие новости и события онлайн, новости права, свежие новости мира и Украины аналитика, интервью - Ракурс

Новости, главные события, свежие новости, статьи, интервью и аналитика. Блоги экспертов и известных людей. Фото и видео репортажи - общественно-правовой портал «Ракурс»

56
newsyou.info.png

Newsyou.info

Новости YOU - последние новости Украины и мира сегодня - Новини Ю

Новини 23:56 Японцы ищут человека для создания музея и архивов о Покемонах 74 23:24 чем нам поможет планета в ближайшие недели 45 23:21 Взимку, як свіжі: не додавайте до помідорів ні сіль, ні спеції, ні кислоту 706 22:11 Як приготувати смачні тушковані в томатній підливі пельмені 158 21:39 Почему в...

57
clutch.ua.png

Clutch.ua

Женский журнал Сlutch.ua. Женский сайт онлайн о настоящей жизни.

Женский сайт Clutch.ua – лучший онлайн-журнал о настоящей жизни, где переплетаются все важные сферы: шоу-бизнес, афиша, мода, красота, любовь и секс, материнство, досуг и кулинария, ТВ-шоу и путешествия.

58
magnolia-tv.com.png

Magnolia-tv.com

Оперативно про надзвичайні ситуації

Останні новини дня за тематикою: надзвичайні ситуації, ДТП, кримінал, суд, захист прав людини. Репортажі, фото та відео з місця подій. Канал ЧП INFO онлайн

59
tyzhden.ua.png

Tyzhden.ua

Аналітика, безпека, економіка, міжнародна політика, культура. Зміст має значення!

Сайт журналу «Український тиждень». Формуємо порядок денний разом

60
dialogs.org.ua.png

Dialogs.org.ua

новини України і світу - ДІАЛОГИ

Українцям спростили процедуру отримання Карти поляка: які тепер правила 19.07.2022 У Міноборони підтвердили скасування заборони на виїзд із області без рішення військкомату 17.07.2022 В Україні жінок ставитимуть на військовий облік лише за їхньою згодою 15.07.2022 УКРАЇНА Люди, які вирвались із окупації на “Азовсталі” – герої, їм вже... 04.05.2022 60 чартерів...

61
telegraf.com.ua.png

Telegraf.com.ua

Важливі новини України та світу за останню годину онлайн ✔️ ТЕЛЕГРАФ

Останні події за добу: актуальні новини дня онлайн 🌍 публікація новин цілодобово на порталі ТЕЛЕГРАФ 📅 Головні новини політики ✔️ шоу бізнесу ✔️ економіки ✔️ новини України та світу 2021: фото, відео

62
toneto.net.png

Toneto.net

ТОнеТО | Посмотреть, узнать, оставить мнения, оценки, отзывы про товары, компании, людей | Написать про качество услуг, недостатки, достоинства человека

ТОнеТО. Более 20 000 отзывов. Посмотреть, узнать, оставить мнения, оценки, отзывы про товары, компании, услуги, людей. Написать про качество товара, недостатки, достоинства человека

63
bagnet.org.png

Bagnet.org

Багнет: новости Украины и мира, аналитика, фоторепортажи

Новость дня: 146-а доба війни РФ проти України: У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронтах Политика 23:32 Изменятся правила призыва в украинскую армию В Украине наработают реформу безопасности, которая коснется как ВСУ, так и МВД Политика 22:22 Україна отримала кандидатський статус у Європейській раді Для набуття повноцінного членства Україна...

64
svidok.online.png

Svidok.online

Свідок

Головне здоров'я Серцево-судинні захворювання в умовах війни: консультує кардіолог У нинішніх умовах така знеособлена консультація може виявитися найкращим виходом. Лікарі негативно ставляться… Читати далі авто Що має бути в автомобільній аптечці у воєнний період: список Міністерство охорони здоров’я України випустило рекомендацію щодо набору першої допомоги, який бажано мати… Читати далі...

67
noimage.png

Bigkyiv.com.ua

Big Kyiv | ВК — онлайн-медіа про Київ та столичну агломерацію

Великий Київ — новини Києва та Київської області — останні події, щоденні свіжі новини, фото і відео в новинах столиці на Великому Києві.

69
ain.ua.png

Ain.ua

AIN.UA — Інтернет-бізнес в Україні

Популярний український онлайн-журнал про ІТ-бізнес, стартапи, технології та підприємництво

70
apnews.com.ua.png

Apnews.com.ua

Останні новини України та світу | Новинний портал APNEWS

Економіка Читати всі Рада повернула одразу кілька мит та податків: за що знову доведеться платити українцям 12:15, 21.06.2022 Економіка 12:51, 15.06.2022 Кабмін пропонує Раді запровадити нову формулу розмитнення євроблях Топ Важливе Економіка 14:19, 01.06.2022 AMarkets подвоює кількість акцій для торгівлі Економіка 19:12, 20.05.2022 Гривня буде по 50? НБУ дозволив банкам...

71
antikor.com.ua.png

Antikor.com.ua

Íîâèíè Óêðà¿íè òà ñâ³òó. ²íôîðìàö³ÿ ïðî êîðóïö³éí³ ñõåìè, ðåéäåðñüê³ çàõîïëåííÿ, êðèì³íàëüíà õðîí³êà, ïîë³òèêà òà åêîíîì³êà, àêòóàëüíå â³äåî.

74
newsone.ua.png

Newsone.ua

NEWSONE - главные новости Украины сегодня и всего мира

NewsOne ☝ Свежие новости Украины сегодня. ⚡ Последние новости на Ньюс Ван политики, экономики, общества, спорта и шоу-бизнеса.

Technologies Used by hromadske.ua

Dns Records of hromadske.ua

A Record: 172.67.13.213 104.22.6.87 104.22.7.87
AAAA Record: 2606:4700:10::6816:757 2606:4700:10::6816:657 2606:4700:10::ac43:dd5
CNAME Record:
NS Record: jim.ns.cloudflare.com amanda.ns.cloudflare.com
SOA Record: dns.cloudflare.com
MX Record: alt1.aspmx.l.google.com alt2.aspmx.l.google.com alt4.aspmx.l.google.com alt3.aspmx.l.google.com aspmx.l.google.com
SRV Record:
TXT Record: facebook-domain-verification=g9zsf76g6jb6unaha0lzsj6lwb162j google-site-verification=-TBl_5CH16L2qE2XEWlh71-Th_nAzyHNBAKUZJ56WxM yandex-verification: 77db1fe25e90f060 v=spf1 include:mxsspf.sendpulse.com +a +mx ~all
DNSKEY Record:
CAA Record:

Whois Detail of hromadske.ua

% Request from 38.242.237.160
% This is the Ukrainian Whois query server #W.
% The Whois is subject to Terms of use
% See https://hostmaster.ua/services/
%
% IN THE PROCESS OF DELEGATION OF A DOMAIN NAME,
% THE REGISTRANT IS AN ENTITY WHO USES AND MANAGES A CERTAIN DOMAIN NAME,
% AND THE REGISTRAR IS A BUSINESS ENTITY THAT PROVIDES THE REGISTRANT
% WITH THE SERVICES NECESSARY FOR THE TECHNICAL MAINTENANCE OF THE REGISTRATION AND OPERATION OF THE DOMAIN NAME.
% FOR INFORMATION ABOUT THE REGISTRANT OF THE DOMAIN NAME, YOU SHOULD CONTACT THE REGISTRAR.

domain: hromadske.ua
dom-public: NO
license: 211595
mnt-by: ua.imena
nserver: amanda.ns.cloudflare.com
nserver: jim.ns.cloudflare.com
status: ok
created: 2016-04-26 13:19:17+03
modified: 2022-03-30 18:41:10+03
expires: 2023-04-26 13:19:17+03
source: UAEPP

% Registrar:
%
% The following disclaimer was provided by the domain name registrar
% ==========
% Предоставленная информация является неполной и может содержать ошибки,
% связанные с особенностями механизмов кеширования информации,
% несинхронного обновления реестров и т.п., поэтому не является достоверной и
% предоставляется исключительно в ознакомительных целях. В связи с вышеуказанным,
% данная информация не может быть использована в целях разрешения споров, конфликтов,
% определения имущественных и неимущественных прав и т.п.
% Единственным источником первичных данных о доменном имени является регистратор (registrar)
% доменного имени, который может предоставить необходимую информацию по запросу,
% в установленном законом порядке.
%
% The provided information is incomplete and may contain errors related to the specificity
% of information caching mechanisms, asynchronous updating of registries, etc.,
% therefore it is not reliable and is provided for informational purposes only.
% In connection with the above, this information can not be used to resolve disputes,
% conflicts, determine property and non-property rights, etc.
% The only source of primary data about the domain name is the registrar of the domain name,
% which can provide the required information upon request, in accordance with the procedure established by law.
% ==========
registrar: ua.imena
organization: Internet Invest Ltd
organization-loc: ТОВ "Інтернет Інвест"
url: http://www.imena.ua
city: Kyiv
country: UA
abuse-email: [email protected]
abuse-phone: +380442010102
abuse-postal: Ukraine 01033 Kyiv Gaydara str., h 50 B, 2d floor
abuse-postal-loc: Україна 01033 Київ вул. Гайдара, 50 Б, 2 пов
source: UAEPP

% Registrant:
% ===========
person: not published
person-loc: not published
organization-loc: not published
e-mail: not published
address: n/a
address-loc: not published
phone: not published
mnt-by: ua.imena
status: ok
status: linked
created: 2016-04-26 12:59:20+03
modified: 2016-04-26 12:59:28+03
source: UAEPP


% Administrative Contacts:
% =======================
person: not published
person-loc: not published
organization-loc: not published
e-mail: not published
address: n/a
address-loc: not published
phone: not published
mnt-by: ua.imena
status: ok
status: linked
created: 2016-04-26 12:59:21+03
modified: 2016-04-26 12:59:28+03
source: UAEPP


% Technical Contacts:
% ===================
person: not published
person-loc: not published
organization-loc: not published
e-mail: not published
address: n/a
address-loc: not published
phone: not published
mnt-by: ua.imena
status: ok
status: linked
created: 2016-04-26 12:59:23+03
modified: 2016-04-26 12:59:29+03
source: UAEPP% Query time: 3 msec