Sites like

jtexpress.vn
Alternatives

  jtexpress.vn

J&T Express - Homepage

Trang chủ Giới thiệu Về chúng tôi Cam kết Tra cứu Cước vận chuyển Bưu cục gần đây Vận đơn Bảng giá Hàng cấm gửi Dịch vụ Dịch vụ Chuyển phát tiêu chuẩn J&T Express Dịch vụ Nhanh J&T Fast Siêu dịch vụ giao hàng J&T Super Tuyến vận chuyển...

noimage.png

Stats

  Alexa Rank: 


  Popular in Country: 


  Country Alexa Rank:  


 language:  


  Response Time:  1.12538


  SSL:  Enable


  Status:  up


Code To Txt Ratio

 Word Count  1970


 Links  


  ratio  38.679487263807


SSL Details

SSL Issuer:

Issuer:  Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA


Valid From:  2022-05-07 00:00:00


Expiration Date:   2023-06-07 23:59:59


SSL Organization:

Signature fb69dff12735835201e03d6a30a7f60cfb40fb4c


Algorithm: RSA-SHA256


Technologies Used by jtexpress.vn

Dns Records of jtexpress.vn

A Record: 14.225.241.204
AAAA Record:
CNAME Record:
NS Record: ns1.matbao.com ns2.matbao.com
SOA Record: admin.matbao.com
MX Record: filter.jtexpress.vn
SRV Record:
TXT Record: v=spf1 ip4:14.225.250.16 mx ~all
DNSKEY Record:
CAA Record:

Whois Detail of jtexpress.vn