Sites like

kubg.edu.ua
Alternatives

  kubg.edu.ua

Київський Університет імені Бориса Грінченка

Київський університет імені Бориса Грінченка (Університет Грінченка) пропонує відмінне поєднання багаторічних освітніх традицій і сучасного інноваційного підходу у підготовці конкурентоспроможних фахівців за міжнародними стандартами.

kubg.edu.ua.png

Stats

  Alexa Rank: 


  Popular in Country: 


  Country Alexa Rank:  


 language:  uk-ua


  Response Time:  1.482928


  SSL:  Enable


  Status:  up


Code To Txt Ratio

 Word Count  76


 Links  


  ratio  21.189520920414


SSL Details

SSL Issuer:

Issuer:  Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA


Valid From:  2021-10-08 00:00:00


Expiration Date:   2022-10-08 23:59:59


SSL Organization:

Signature bc583b996c11cff80830556a0dc55db176d83b3c


Algorithm: RSA-SHA256


Found 77 Top Alternative to Kubg.edu.ua

1
noimage.png

Npu.edu.ua

Головна

Про університет: історія, структура, фотогалерея, контакти. Освітні послуги: абітурієнт, переведення та поновлення, аспірантура, докторантура, навчання іноземців. Освітні ресурси: Е-бібліотека, наукова бібліотека, дистанційні курси. Події та оголошення, форум, чат.

2
noimage.png

Univ.kiev.ua

КНУ імені Тараса Шевченка

Загальна інформація Київський національний університет імені Тараса Шевченка – це класичний університет дослідницького типу, що засновано у 1834 році, основним завданнями якого є навчально-виховна, науково-дослідницька та інноваційна діяльність. Більше інформації про університет Також дивіться Адміністрація, адреси Про університет Контакти Історія Ректори університету Університет рівних можливостей Офіційна інформація Університет має статус...

3
mon.gov.ua.png

Mon.gov.ua

Головна | Міністерство освіти і науки України

in English Людям з порушенням зору A- A+ Всеукраїнський розклад Освіта Дошкільна освіта Позашкільна освіта Інклюзивне навчання Повна загальна середня освіта Професійно-технічна освіта Фахова передвища освіта Вища освіта та освіта дорослих Жителям Донбасу та Криму Цифрова трансформація освіти і науки Національна рамка кваліфікацій Національна комісія зі стандартів державної мови Дистанційні...

4
kpi.ua.png

Kpi.ua

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» працює, щоб створювати суспільство майбутнього на засадах концепції сталого розвитку. Бути технічним університетом дослідницького типу світового рівня. Створити всі умови для підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних створювати сучасні наукові знання та інноваційні технології на благо людства та забезпечувати гідне місце України в світовому співтоваристві.

5
noimage.png

Lnu.edu.ua

Головна - Львівський національний університет імені Івана Франка

Головна сторінка одного з найстаріших університетів України й Східної Європи - Львівського національного університету імені Івана Франка.

7
stud.com.ua.png

Stud.com.ua

Àãðîïðîìèñëîâ³ñòü Çàãàëüíà ô³òîïàòîëîã³ÿ / Îðãàí³çàö³ÿ êîíñóëüòàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â àãðîïðîìèñëîâîìó êîìïëåêñ³ / ѳëüñüêîãîñïîäàðñüêà ô³òîïàòîëîã³ÿ Àóäèò òà Áóõîáë³ê Àíàë³ç ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ / Àóäèò / Áóõãàëòåðñüêà (ô³íàíñîâà) çâ³òí³ñòü / Áóõãàëòåðñüêà ñïðàâà / Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê / Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê â áþäæåòíèõ óñòàíîâàõ / Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê â êàçåííèõ óñòàíîâàõ / Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ³ àíàë³ç / Áóõãàëòåðñüêèé...

8
noimage.png

Zu.edu.ua

Æèòîìèðñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà

Æèòîìèðñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà Æèòîìèðñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Èâàíà Ôðàíêî

9
noimage.png

Nbuv.gov.ua

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

 Новини »   Нові надходження» 1-09-2021 до 31-12-2022 Доступ до зарубіжних баз наукової інформації Scopus та Web of Science 1-04-2022 до 31-12-2022 Віддалений доступ під час війни до міжнародних баз даних наукової інформації для українських вчених 24-05-2022 до 31-08-2022 Корпоративний поштовий сервер НБУВ вже працює 7-06-2022 до 31-12-2022 Доступ до міжнародного порталу...

10
noimage.png

Eenu.edu.ua

Волинський національний університет імені Лесі Українки | SCIENTIA VINCES

Навчання для студентів Розклад занять Розклад дзвінків Рейтинг успішності студентів Стипендія Вартість навчання Платні послуги Подвійний диплом Дуальна освіта Академічна доброчесність Зразки документів Кар'єра для студентів Працевлаштування Резюме Мотиваційний лист Дуальна освіта Асоціація випускників Наука для студентів Наукове товариство аспірантів і студентів Наукові заходи та конкурси Академічна доброчесність Репозитарій університету...

11
osvita.ua.png

Osvita.ua

Освіта в Україні та за кордоном – Освіта.UA

"Освіта.ua": новини освіти, іноземні мови, незалежне тестування, середня освіта, вища освіта, бізнес-освіта, освіта за кордоном, поради батькам та вчителям, освітній портал

13
noimage.png

Tnpu.edu.ua

Офіційний сайт Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Офіційний сайт Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

15
naurok.com.ua.png

Naurok.com.ua

Освітній проект «На Урок» для вчителів

Український освітній онлайн-портал для вчителів «На Урок» ✅ Бібліотека авторських матеріалів. Освітній журнал з цікавими та корисними статтями. Безкоштовна реєстрація і завантаження матеріалів.

16
nus.org.ua.png

Nus.org.ua

Нова українська школа

Веб-ресурс НУШ

19
noimage.png

Znu.edu.ua

Запорізький національний університет

Публічна інформація Доступ до публічної інформації Нормативно-правові документи Ліцензії і сертифікати Акредитація Система забезпечення якості вищої освіти Офіційні звіти Запобігання корупції Громадське обговорення Форма електронного запиту Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами Корисна інформація Вступнику Студенту Іноземному громадянину Аспіранту та докторанту Форми документів Випускнику ЗНУ...

21
osnova.com.ua.png

Osnova.com.ua

Видавнича група «Основа»

Видавництво «Основа» ✅ Посібники для вчителів ✅ Конспекти уроків НУШ ✅ Зошити для учнів ✅ Наочність, плакати ✅ Книги для батьків та дітей

22
noimage.png

Ukma.edu.ua

Національний університет «Києво-Могилянська академія» — Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

23
sch.in.ua.png

Sch.in.ua

Головна - Сайти для шкіл та інших навчальних закладів - School Champion

Перейти до меню Перейти до вмісту Система шкільного менеджменту - EDUkIT стає School Champion укр рус eng Зберемо школи разом   Пошук Створити сайт? Безкоштовно і просто! Назва навчального закладу * Повна адреса навчального закладу * ПІБ особи, відповідальної за сайт * E-mail відповідальної особи * Контактний телефон відповідальної особи...

29
noimage.png

Osvitoria.media

«Освіторія» - онлайн-медіа про освіту та виховання дітей в Україні

«Освіторія» - все, що потрібно знати про виховання дітей і освіту в Україні та за кордоном. Кращі кейси та методики для викладачів а також інформація для вступу до вузу!

30
imzo.gov.ua.png

Imzo.gov.ua

Інститут модернізації змісту освіти – офіційний веб-сайт

Новини Оприлюднено результати ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика Стартує конкурс-огляд електронних освітніх ресурсів для закладів загальної середньої освіти Срібна і три бронзові медалі, одна Почесна грамота – результати наших школярів у 52-й Міжнародній фізичній олімпіаді Українці здобули три срібні та одну бронзову медалі на Міжнародній учнівській...

31
uzhnu.edu.ua.png

Uzhnu.edu.ua

Ужгородський національний університет

Офіційний веб-сайт Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет" (ДВНЗ "УжНУ"): інформація про структурні підрозділи УжНУ, новини, анонси, корисні посилання, фотогалерея, розклади занять та ін.

33
noimage.png

Kneu.edu.ua

Київський національний економічний університет

Університет Про університет Ми з України! Загальні відомості Загальна інформація Символіка Напрямки діяльності Матеріально-технічна база Нормативно-правові документи Вища економічна освіта – запорука успіху! Віхи історії КНЕУ Почесні Доктори КНЕУ Заслужений працівник КНЕУ Музей історії КНЕУ Партнери ІСТОРІЇ УСПІХУ ВИПУСКНИКІВ КНЕУ в проекті «ЖИВА КНИГА» Здобутки Ректорат Склад ректорату Сторінка ректора...

35
noimage.png

Education.ua

Education.ua — освіта в Україні. Інститути та університети, коледжі, училища та ліцеї, курси, школи, дитячі садки

39
schoollife.org.ua.png

Schoollife.org.ua

Шкільне життя

освіта, навчання, виховання

43
noimage.png

Ed-era.com

EdEra – студія онлайн-освіти

EdEra — студія онлайн-освіти. Ми робимо онлайн-освіту в Україні якісною та доступною. Наша команда створює онлайн-курси, спецпроекти, інтерактивні підручники та освітні блоги.

48
slovnyk.ua.png

Slovnyk.ua

СЛОВНИК - тлумачний словник української мови, орфографічний словник онлайн

СЛОВНИК.ua містить тлумачний словник української мови із понад 130 000 тлумаченнями, 260 000 слів у орфографічному словнику, 2600 імен та по-батькові у сервісі звертань, сервіс офіційної транслітерації та новий правопис 2019.

49
noimage.png

Sum.in.ua

Академічний тлумачний словник української мови

Онлайнова версія академічного тлумачного «Словника української мови» в 11 томах (1970–1980).

57
noimage.png

Studopedia.com.ua

Íîâèíè îñâ³òè ³ íàóêè: ÌÀÐÊ ÐÅÃÍÅÐÓÑ ÄÎÑ˲ÄÆÅÍÍß: Íàñê³ëüêè â³äð³çíÿþòüñÿ ä³òè, ÿê³ âèðîñëè â îäíîñòàòåâèõ ñîþçàõ ÐÅÇÎËÞÖ²ß: Ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ ×ÎÌÓ ÔÎÍÄ ÎËÅÍÈ Ï²Í×ÓÊ ² ÌÎÇ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏÐÎÏÀÃÓÞÒÜ "ÑÅÊÑÓÀËÜͲ ÓÐÎÊÈ" ÅÊÇÈÑÒÅÍÖ²ÉÍÎ-ÏÑÈÕÎËÎò×Ͳ ÎÑÍÎÂÈ ÏÎÐÓØÅÍÍß ÑÒÀÒÅÂί ²ÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒ² ϲÄ˲Òʲ Áàòüê³âñüêèé, ãðîìàäÿíñüêèé ðóõ â Óêðà¿í³ çàêëèêຠÌÎÍ çóïèíèòè òîòàëüíó ñåêñóàë³çàö³þ ä³òåé ³...

58
noimage.png

Knutd.edu.ua

Київський Національний Університет Технологій та Дизайну, КНУТД, Киевский Национальный Университет Технологий и Дизайна

Київський Національний Університет Технологій та Дизайну, КНУТД, Киевский Национальный Университет Технологий и Дизайна

60
noimage.png

Abiturients.info

Abiturients.info | Довідник Навчальних закладів

Справочник учебных заведений abiturients.info - самая важная информация об учебных заведениях Украины. Все о ВУЗах, Колледжах, Курсах, Бизнес-школах. Вы можете записаться на обучение, узнать стоимость, расписание, и другие подробности.

64
irbis-nbuv.gov.ua.png

Irbis-nbuv.gov.ua

Каталоги | Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Електронні каталоги Комплексний пошук у каталогах Бібліотеки Каталог книжкових видань Каталог журналів та продовжуваних видань Каталоги історико-культурних фондів Каталоги окремих фондів бібліотеки Інститут рукопису Фонд Президентів України Відділ бібліотекознавства Відділ стародруків та рідкісних видань Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій Відділ зарубіжної україніки Відділ образотворчих мистецтв Відділ музичних фондів Відділ...

Technologies Used by kubg.edu.ua

Dns Records of kubg.edu.ua

A Record: 217.76.201.205
AAAA Record:
CNAME Record:
NS Record: slave.triacom.net.ua master.triacom.ua
SOA Record: hostmaster.triacom.ua
MX Record: aspmx3.googlemail.com alt2.aspmx.l.google.com alt1.aspmx.l.google.com aspmx2.googlemail.com aspmx.l.google.com
SRV Record:
TXT Record: adobe-idp-site-verification=10f6316574ebad94c2db725d5f8e16d0e9269d443b386dfa6f3699c8ff6d8565 MS=ms38774561 google-site-verification=n2lOB7PHlsxDyW6XXCBrrXuc_yjXTp838RhOrPWnzSE
DNSKEY Record:
CAA Record:

Whois Detail of kubg.edu.ua

% Request from 85.190.254.214
% This is the Ukrainian Whois query server #I.
% The Whois is subject to Terms of use
% See https://hostmaster.ua/services/
%
% IN THE PROCESS OF DELEGATION OF A DOMAIN NAME,
% THE REGISTRANT IS AN ENTITY WHO USES AND MANAGES A CERTAIN DOMAIN NAME,
% AND THE REGISTRAR IS A BUSINESS ENTITY THAT PROVIDES THE REGISTRANT
% WITH THE SERVICES NECESSARY FOR THE TECHNICAL MAINTENANCE OF THE REGISTRATION AND OPERATION OF THE DOMAIN NAME.
% FOR INFORMATION ABOUT THE REGISTRANT OF THE DOMAIN NAME, YOU SHOULD CONTACT THE REGISTRAR.


% % .UA whois
% Domain Record:
% =============
domain: kubg.edu.ua
admin-c: KMPU-UANIC
tech-c: BH68-UANIC
status: OK-UNTIL 20230314134737
nserver: ns.triacom.ua
nserver: ns2.triacom.ua
created: 0-UANIC 20130314134737
changed: UARR168-UANIC 20220215144103
source: UANIC


% Administrative Contact:
% ======================
nic-handle: KMPU-UANIC
organization: Borys Grinchenko Kyiv University
organization: Київський Університет ім. Бориса Грінченка
organization: Киевский Университет им. Бориса Гринченко
address: Vorovskogo, 18/2
address: 04053 KYIV
address: UA
address: Воровского, 18/2
address: 04053 КИЕВ
address: UA
address: Воровського, 18/2
address: 04053 КИЇВ
address: UA
phone: +38 (044) 4852087
e-mail: [email protected]
url: http://kubg.edu.ua
org-id: 02136554
mnt-by: NONE
remark: Borys Grinchenko Kyiv University
changed: KMPU-UANIC 20190311092016
source: UANIC

% Technical Contact:
% =================
nic-handle: BH68-UANIC
remark: Whois privacy protection service
remark: http://hostmaster.ua/priv.html
e-mail: [email protected]
mnt-by: NONE
source: UANIC


% % .UA whois

% Query time: 91 msec