Sites like

vks.bg
Alternatives

  vks.bg

ВКС

С разпореждане на председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) по описа на ВКС е образувано дело № 20/2022 г., което да бъде разгледано от смесен петчленен състав, формиран по реда на чл. 29н, ал. 4 вр. чл. 29г, ал. 4 от Закона за съдебната власт...

noimage.png

Stats

  Alexa Rank: 


  Popular in Country: 


  Country Alexa Rank:  


 language:  bg


  Response Time:  0.864845


  SSL:  Disable


  Status:  up


Code To Txt Ratio

 Word Count  9


 Links  


  ratio  0.40154813238129


Found 75 Top Alternative to Vks.bg

2
noimage.png

Gramada.org

грамада |

ПРИЗНАВАНЕТО НА ОТКАЗ ОТ ЧУЖДО ГРАЖДАНСТВО КАТО УСЛОВИЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПАСИВНО ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО В БЪЛГАРИЯ Политическата криза в България през лятото на 2021г. придоби конституционни измерения с отправеното искане от група депутати до Конституционния съд относно двойното гражданство на Кирил Петков като министър на икономиката.... Дяволът и КОЙ са...

5
sliven.net.png

Sliven.net

Sliven NET - Интернет порталът на града

Сливен НЕТ е регионален сайт. Съдържа най-важната информация за града и региона

6
noimage.png

Court-pz.info

ОКРЪЖЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК

Информация за съда Представяне История Организационна структура Ръководство Председател Заместник председатели Състав Съдии Указател за контакти Деловодства Информационен център Регистратура Съдебни секретари Други Архив Връчване на призовки и съдебни книжа Обща администрация Местоположение Полезна информация Банкови сметки Съдебни такси Вещи лица Съдебни преводачи Съдебни заседатели Център за медиация Стажант-юристи Пресцентър...

7
justice.bg.png

Justice.bg

Welcome!

This is the default index page of your website. This file may be deleted or overwritten without any difficulty. This is produced by the file index.html in the web directory. For questions or problems please contact support.

9
noimage.png

Appealcourt-varna.org

АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА

Информация за съда Представяне История Организационна структура Ръководство Председател Заместник председатели Състав Съдии Указател за контакт Деловодства Съдебни секретари Регистратура Обща администрация Местоположение Полезна информация Банкови сметки Съдебни такси Вещи лица Съдебни преводачи Съдебни заседатели Пресцентър Новини Обмяна на опит и квалификации Инициативи и събития Обяви и конкурси Работни места...

10
admcourt-bs.org.png

Admcourt-bs.org

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС

Информация за съда Представяне История Организационна структура Проекти Ръководство Председател Заместник председатели Състав Съдии Указател за контакт Местоположение Полезна информация Банкови сметки Съдебни такси Вещи лица Съдебни преводачи Съдебни заседатели Център за медиация Пресцентър Новини Инициативи и събития Обяви и конкурси Обявления чл.158, ал.2 и чл.181 от АПК Документи Стратегически...

11
noimage.png

Os-yambol.org

    ÈÍÒÅÐÍÅÒ ÑÒÐÀÍÈÖÀÒÀ ÍÀ ÎÊÐÚÆÅÍ ÑÚÄ - ßÌÁÎË ÑÅ ÏÐÅÌÅÑÒÈ ÍÀ ÍΠÀÄÐÅÑ: https://yambol-os.justice.bg/ ÑËÅÄ 10 ÑÅÊ. ÙÅ ÁÚÄÅÒÅ ÏÐÅÍÀÑÎ×ÅÍÈ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÍÎ  

12
legalworld.bg.png

Legalworld.bg

DPA | DPA.BG Алианс за защита на лични данни

Лични данни и dpa.bg Обучения за Лица по защита на личните данни – DPO Изработване на кодекси за поведение, съгласно чл.40. Предоставяме ви и външни  длъжностни лица по защита на личните данни – DPO-та (DPO Оutsourcing) свържи се с нас Одити във връзка с личните данни Нашият екип има дългогодишен...

14
noimage.png

Osstz.com

ОКРЪЖЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА

Информация за съда Представяне История Организационна структура Компетентност Ръководство Председател Заместник председатели Състав Съдии Младши съдии Указател за контакт Местоположение Полезна информация Банкови сметки Вещи лица Съдебни преводачи Съдебни заседатели Център за медиация Информация за стажант - юристи Пресцентър Новини Прессъобщения Информационен седмичен бюлетин Инициативи и събития Обяви и конкурси...

15
noimage.png

Vrc.bg

РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА

Информация за съда Представяне Организационна структура Ръководство Председател Заместник-председатели Състав Съдии Указател за контакт Местоположение Полезна информация Банкови сметки Съдебни такси Съдебни заседатели Център по медиация Пресцентър Новини Инициативи и събития Обяви и конкурси Работни места Обявления публични продажби Публични продажби (ДСИ) Публични продажби (ЧСИ) Документи Стратегически документи Закони Наредби...

16
trudipravo.bg.png

Trudipravo.bg

ИК "Труд и право" и НКЦ "Решение" - ИК "Труд и право"

ИК Труд и Право - издател на трудово-правна, социално-правна, финансова и търговска литература и софтуер

17
lex.bg.png

Lex.bg

Lex.bg - Áúëãàðñêèÿò ïðàâåí ïîðòàë

18
haskovo.net.png

Haskovo.net

Haskovo.NET - Всичко за Хасково

Новини за Haskovo.NET. Видео новини от региона. Безплатни обяви. Водещи новини от региона. Свободно време

19
admcourt-varna.com.png

Admcourt-varna.com

ADMCourt Varna

How Can You Take Care of Your Car? in Automotive on June 15, 2022 July 2, 2022 Your car is an important part of your life. It gets you where you need to go, helps you run errands, and gets you to work on time. That’s why it’s so important...

21
tita.bg.png

Tita.bg

TiTA 3.0

е-Платформа за Данъци, Счетоводство, Осигуровки и Труд

22
pravatami.bg.png

Pravatami.bg

Pravatami.bg | Законите на разбираем език

Полезна правна информация на разбираем език. Статии и отговори на въпроси. Научи правата си!

24
noimage.png

Prb.bg

Прокуратура на Република България

За прокуратурата Главен прокурор Говорител на Главния прокурор Заместници на Главен прокурор Пламена Цветанова Красимира Филипова Десислава Пиронева Даниела Машева Борислав Сарафов Функции на прокуратурата История Главни прокурори на Република България Структура на прокуратурата Новини Актуално Публикации и интервюта Галерия Видеогалерия Проекти Обяви Обществена информация Достъп до информация Доклади и...

Technologies Used by vks.bg

Dns Records of vks.bg

A Record: 195.24.51.90
AAAA Record:
CNAME Record:
NS Record: chicken.orbitel.bg ns.orbitel.bg
SOA Record: root.orbitel.bg
MX Record: mail.vks.bg
SRV Record:
TXT Record: v=spf1 mx a ip4:195.24.51.92 -all
DNSKEY Record:
CAA Record:

Whois Detail of vks.bg