Sites like

zno.if.ua
Alternatives

  zno.if.ua

Українська мова та література – підготовка до ЗНО і не тільки

Програма ЗНО-2020 з української мови та літератури Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури час від часу зазнає певних змін. Можуть, наприклад, додати чи виключити кілька творів чи літературних понять. Цього разу зміни є суттєвими. Із оновленою програмою радимо ознайомитися кожному абітурієнтові, адже багатьох творів тепер не треба...

zno.if.ua.png

Stats

  Alexa Rank: 


  Popular in Country: 


  Country Alexa Rank:  


 language:  uk


  Response Time:  0.821774


  SSL:  Enable


  Status:  up


Code To Txt Ratio

 Word Count  47


 Links  


  ratio  11.768963928817


SSL Details

SSL Issuer:

Issuer:  R3


Valid From:  2022-06-25 06:29:04


Expiration Date:   2022-09-23 06:29:03


SSL Organization:

Signature f6b6f4e9434abf092657e0e9bc7c8729d09899b2


Algorithm: RSA-SHA256


Found 76 Top Alternative to Zno.if.ua

1
noimage.png

Navsi200.com

Головна - на всі двісті

Дуже вдячна Анні за допомогу в підготовці до зно.Всім раджу оформлювати передплату-неймовірно допомагає .Завдяки постійній практиці я склала на такий високий бал.Практика,практика,практика—3 кроки до високого балу)До того ж деякі завдання с тестів передплати були на зно,так що я не пошкодувала що о… більше Коновалова Вікторія Балів: 191,0 Дуже вдячна Анні...

2
webpen.com.ua.png

Webpen.com.ua

Тренажер з правопису української мови. Вправи онлайн (on-line).

Завдання, відповіді та тести онлайн з правопису та граматики української мови. Цікаві і пізнавальні вправи онлайн. Підготовка до ЗНО з укр мови без репетитора чи ГДЗ. On-line тренажер - пізнавайте, вчіться, розвивайтесь.

3
ukrclassic.com.ua.png

Ukrclassic.com.ua

Бібліотека Української Літератури – UkrClassic.com.ua

Читати повні твори онлайн, завантажити, скачати у форматах docx, pdf, fb2, djvu, читати скорочені твори, перекази, аналіз, характеристика творів, шкільні твори та реферати, біографії авторів, матеріали для підготовки до ЗНО

4
dovidka.biz.ua.png

Dovidka.biz.ua

Dovidka.biz.ua - Довідник цікавих фактів та корисних знань

Відповіді з літератури для 1-11 класів, для ЗНО, ВНЗ. Ви можете читати твори повністю чи скорочено (переказ), слухати аудіокнигу, підготувати аналіз (паспорт), згадати хто головні герої та цитатна характеристика. Біографія, хронологічна таблиця та цікаві факти з життя письменників

5
noimage.png

History.vn.ua

History | Твоя електронна бібліотека

Твоя електронна бібліотека - Підручники по всім предметам, розробки уроків, опорні конспекти та інше

6
ranok.com.ua.png

Ranok.com.ua

Видавництво Ранок - це якісні книжки для всебічного розвитку дітей та дорослих

Книжковий інтернет-магазин Ранок – 20 000 книжок для дітей та дорослих. Світові бестселери 2022 зарубіжних авторів. Дитячі книги, казки, енциклопедії. Доставка по Україні та всьому світу.

8
vshkole.com.png

Vshkole.com

ГДЗ, решебники и учебники онлайн | Вшколе

На нашем портале вы cможете найти ГДЗ для любого класса. Только качественные учебники и решебники. Все готовые домашние задания доступны на ваших смартфонах.

9
subject.com.ua.png

Subject.com.ua

Всі предмети - Великий довідник школяра

Всі предмети - шкільна програма - шкільний предмет вичення в школі

10
noimage.png

Gdzonline.net

ГДЗ онлайн, готові домашні завдання, відповіді

ГДЗ - готові домашні завдання до підручників рекомендованих Міністерством України. На GDZonline.net запропоновані відповіді з математики, англійської, української мови та інших предметів.

11
noimage.png

Nbuv.gov.ua

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

 Новини »   Нові надходження» 1-09-2021 до 31-12-2022 Доступ до зарубіжних баз наукової інформації Scopus та Web of Science 1-04-2022 до 31-12-2022 Віддалений доступ під час війни до міжнародних баз даних наукової інформації для українських вчених 24-05-2022 до 31-08-2022 Корпоративний поштовий сервер НБУВ вже працює 7-06-2022 до 31-12-2022 Доступ до міжнародного порталу...

12
worldwidedictionary.org.png

Worldwidedictionary.org

Worldwide Dictionary

You may find in it a lot of synonyms, antonyms to words, examples of word usage, and many more.

13
kubg.edu.ua.png

Kubg.edu.ua

Київський Університет імені Бориса Грінченка

Київський університет імені Бориса Грінченка (Університет Грінченка) пропонує відмінне поєднання багаторічних освітніх традицій і сучасного інноваційного підходу у підготовці конкурентоспроможних фахівців за міжнародними стандартами.

14
noimage.png

Lnu.edu.ua

Головна - Львівський національний університет імені Івана Франка

Головна сторінка одного з найстаріших університетів України й Східної Європи - Львівського національного університету імені Івана Франка.

15
svitppt.com.ua.png

Svitppt.com.ua

Презентації українською мовою

Створення он-лайн презентації з ваших PowerPoint файлів.

16
noimage.png

School-zno.com.ua

Підготовка до ЗНО

Зовнішнє Незалежне Оцінювання. Необхідна та корисна інформація для підготовки учнів до ЗНО.

17
4book.org.png

4book.org

Підручники (учебники скачать) и ГДЗ, відповіді онлайн, решебники, ответы, ДПА | 4book.org

Шкільни підручники (учебники) для Украины ❤, полные ГДЗ (ответы, решебники, ввідповіді) к підручникам та робочим зошитам ❤. Скачать или смотреть бесплатно на телефоне, планшет онлайн.

18
matematika-doma.org.png

Matematika-doma.org

ГДЗ відповіді та відео розв'язки з математики

ГДЗ відповіді та відео розв'язки з математики, української та англійської мови. Математика вдома.

19
urok-ua.com.png

Urok-ua.com

Освітній портал - Урок UA

Останні публікації Формування гендерної свідомості на уроках зарубіжної літератури Формування гендерної свідомості на уроках зарубіжної літератури Автор: учитель російської мови та зарубіжної літератури Качурець Тетяна Василівна Актуальність Вступаючи і просуваючись у ХХІ століття світова спільнота своїм головним завданням розглядає […] Зарубіжна література / Освіта в цілому 3 коментарі Конспект уроку...

20
schoollife.org.ua.png

Schoollife.org.ua

Шкільне життя

освіта, навчання, виховання

21
noimage.png

Pidruchnyk.com.ua

Шкільні підручники онлайн

Шкільні підручники в електронному варіанті pdf, які можна читати онлайн або безкоштовно завантажити на комп'ютер, телефон, планшет чи айпод.

23
noimage.png

Zu.edu.ua

Æèòîìèðñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà

Æèòîìèðñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà Æèòîìèðñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Èâàíà Ôðàíêî

24
noimage.png

Znoclub.com

ЗНО ОНЛАЙН 2021 || Підготовка до ЗНО-тестів – актуальні бази 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 безкоштовна реєстрація || ZNOClub

Онлайн підготовка до ЗНО. Унікальний сервіс для ефективної експрес підготовки до ЗНО 2021 в Україні.

25
noimage.png

Studopedia.com.ua

Íîâèíè îñâ³òè ³ íàóêè: ÌÀÐÊ ÐÅÃÍÅÐÓÑ ÄÎÑ˲ÄÆÅÍÍß: Íàñê³ëüêè â³äð³çíÿþòüñÿ ä³òè, ÿê³ âèðîñëè â îäíîñòàòåâèõ ñîþçàõ ÐÅÇÎËÞÖ²ß: Ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ ×ÎÌÓ ÔÎÍÄ ÎËÅÍÈ Ï²Í×ÓÊ ² ÌÎÇ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏÐÎÏÀÃÓÞÒÜ "ÑÅÊÑÓÀËÜͲ ÓÐÎÊÈ" ÅÊÇÈÑÒÅÍÖ²ÉÍÎ-ÏÑÈÕÎËÎò×Ͳ ÎÑÍÎÂÈ ÏÎÐÓØÅÍÍß ÑÒÀÒÅÂί ²ÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒ² ϲÄ˲Òʲ Áàòüê³âñüêèé, ãðîìàäÿíñüêèé ðóõ â Óêðà¿í³ çàêëèêຠÌÎÍ çóïèíèòè òîòàëüíó ñåêñóàë³çàö³þ ä³òåé ³...

26
noimage.png

Ed-era.com

EdEra – студія онлайн-освіти

EdEra — студія онлайн-освіти. Ми робимо онлайн-освіту в Україні якісною та доступною. Наша команда створює онлайн-курси, спецпроекти, інтерактивні підручники та освітні блоги.

27
ukrlib.com.ua.png

Ukrlib.com.ua

Íàéá³ëüøà îíëàéí á³áë³îòåêà óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, à òàêîæ ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. Ìîæëèâ³ñòü ÷èòàòè ïîâí³ òà ñêîðî÷åí³ òâîðè óêðà¿íñüêèõ òà ñâ³òîâèõ ïèñüìåííèê³â, åíöèêëîïåä³ÿ, íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè äëÿ øêîëè, ÇÍÎ òà ÂÍÇ.

28
noimage.png

Sum.in.ua

Академічний тлумачний словник української мови

Онлайнова версія академічного тлумачного «Словника української мови» в 11 томах (1970–1980).

29
ukrlit.net.png

Ukrlit.net

Мета проекту - Українська література - оновлена шкільна програма 5-12 класів

Проект зосередив в собі найголовнішу інформацію з вивчення української літератури для вчителів, школярів та студентів

30
noimage.png

Shkolyar.in.ua

Статті для батьків, вчителів і школярів

1. Підліток - вже не дитина, але ще й не дорослий. Ця проміжна позиція доставляє масу неприємностей. Іноді двері в світ дорослих захлопується перед носом самими ж значущими дорослими, з мотивуванням «ти ще занадто малий», «ніс не доріс». Вони, найчастіше батьки, виявляються не готовими до нового статусу дитини в сім'ї...

32
noimage.png

Promovu.in.ua

promovu.in.ua

Персональний сайт викладача української мови.

33
onlyart.org.ua.png

Onlyart.org.ua

Вірші про кохання та життя - "OnlyArt"

[two_third][separator headline="h3" title="Українські поети класики"] [one_fifth][teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/47.jpg"] Л.Костенко [/teaser] [teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/40.jpg"] О.Гончар [/teaser] [teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/33.jpg"] О.Теліга [/teaser] [/one_fifth] [one_fifth][teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/3.jpg"] Т.Шевченко [/teaser] [teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/59.jpg"] В.Стус [/teaser] [teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/25.jpg"] М.Рильський [/teaser] [/one_fifth] [one_fifth][teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/12.jpg"] Л.Українка [/teaser] [teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/26.jpg"] Є.Маланюк [/teaser] [teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/11.jpg"] С.Руданський [/teaser] [/one_fifth] [one_fifth][teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/10.jpg"] І.Франко [/teaser] [teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/20.jpg"] О.Олесь [/teaser] [teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/34.jpg"] О.Ольжич

34
noimage.png

Testportal.gov.ua

Український центр оцінювання якості освіти

Про нас Лідери команд УЦОЯО Регіональні центри Наші партнери Публічна інформація Процедура оформлення запитів Державні закупівлі Внутрішній аудит Структура центру Атестат відповідності ІТС ПРО ЗНО В МЕДІА НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ГРОМАДСЬКЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ Контакти Вступники, яких було зареєстровано для проходження МКТ/МТНК, але які з поважних причин не змогли взяти участі в основній/додатковій...

35
noimage.png

Miyklas.com.ua

МійКлас

Українська електронна освітня система «МійКлас» — це технологія, що економить час вчителю та робить навчання школярів більш цікавим

36
noimage.png

Litmisto.org.ua

Літературне місто - Українська гуманітарна онлайн-бібліотека

Літературне місто - Українська гуманітарна онлайн-бібліотека: освітній онлайн-ресурс, підручники, українські книжки, періодика, мовознавство, літературознавство, психологія, історія України, художня література, реферати

37
8next.com.png

8next.com

Допомога учням

Допомога учням — це веб-сайт, який допоможе учням у навчанні. Завдання 8Next.com — зібрати інформацію, яка допоможе учням не тільки списати ГДЗ, але при бажанні зрозуміти розв'язок. Подані учнівські твори, написані учнями відповідного віку з їхнім сприйняттям та баченням світу. Також є загадки, вірші та інше.

38
osvita.ua.png

Osvita.ua

Освіта в Україні та за кордоном – Освіта.UA

"Освіта.ua": новини освіти, іноземні мови, незалежне тестування, середня освіта, вища освіта, бізнес-освіта, освіта за кордоном, поради батькам та вчителям, освітній портал

40
noimage.png

Dyskurs.net

дисКурс | платформа для вивчення української мови онлайн

Увійти в особистий кабінет Додаток для Android Легко запам'ятайте наголоси Основні зміни в правописі Пишемо "пів" по-новому Буква И на початку слів Фраземи…

44
noimage.png

Edufuture.biz

7W ® кейс-уроки

Інтегрований кейс-урок «Їсти чи не їсти?» – оце питання!» Які предмети інтегруються: Анатомія Хімія Ботаніка Спорт Англійська мова Бізнес Мистецтво Які компетенції засвоюються: Самостійне мислення Критичне мислення Виховання смаку Самоконтроль Розстановка пріоритетів Побутові навички Інтегрований кейс-урок "Інформація" Які предмети інтегруються: Інформатика Мистецтво Математика Які компетенції засвоюються: Мова SEO Доповнена реальність...

45
home-task.com.png

Home-task.com

Планы конспекты уроков, сочинения, топики по английскому языку

⭐⭐⭐⭐⭐ Конспекты уроков по физике, математике, химии, информатике, литературе и географии, сочинения, топики по английскому языку

46
naurok.com.ua.png

Naurok.com.ua

Освітній проект «На Урок» для вчителів

Український освітній онлайн-портал для вчителів «На Урок» ✅ Бібліотека авторських матеріалів. Освітній журнал з цікавими та корисними статтями. Безкоштовна реєстрація і завантаження матеріалів.

47
noimage.png

Gdz4you.com

ГДЗ: готові домашні завдання, підручники, презентації та матеріали з літератури | GDZ4YOU

Готові рішення та розгорнуті відповіді до усіх підручників та завдань України, підручники у форматі .pdf, авторські презентації та безліч матеріалів з літератури! Щоденні оновлення!

48
slovnyk.ua.png

Slovnyk.ua

СЛОВНИК - тлумачний словник української мови, орфографічний словник онлайн

СЛОВНИК.ua містить тлумачний словник української мови із понад 130 000 тлумаченнями, 260 000 слів у орфографічному словнику, 2600 імен та по-батькові у сервісі звертань, сервіс офіційної транслітерації та новий правопис 2019.

49
litopys.org.ua.png

Litopys.org.ua

²ÇÁÎÐÍÈÊ. ²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè IX-XVIII ñò. Ïåðøîäæåðåëà òà ³íòåðïðåòàö³¿

> òåìàòè÷í³ ðîçä³ëè < ˳òîïèñè Äàâíÿ ë³òåðàòóðà ˳òåðàòóðîçíàâñòâî Ìîâîçíàâñòâî Ñëîâî î ïîëêó Ãðàìàòèêè, ëåêñèêîíè ²ñòîð³ÿ Ïîë³òîëîã³ÿ ²ñòîðè÷í³ ìàïè Òàðàñ Øåâ÷åíêî ------------------------- Ïðî ñàéò Ïîøóê Òðàíñë³òåðàòîð ------------------------- Äîäàòêè ʳìíàòà íîâèí Ïîñèëàííÿ Êíèãà â³äãóê³â -------------------------

50
ukrlit.org.png

Ukrlit.org

УКРЛІТ.ORG - Українська література

Публічна електронна бібліотека української художньої літератури: біографії авторів, тексти творів, тлумачний словник, транслітерація тощо (TXT, PDF, HTML).

51
noimage.png

Uazone.net

UA Zone, Ukrainian Information Project

Guide to Ukraine and Kiev (Kyiv): travel information, history and culture, photo gallery of Kiev, Lviv and other Ukraininan cities.

52
storinka.org.png

Storinka.org

Welcome !-) Site storinka.org just created. Real content coming soon.

53
noimage.png

Ukr-mova.in.ua

Лепетун допоможе вам вивчити українську мову швидко і весело | Мова – ДНК нації

Для тих, хто хоче вдосконалювати українську мову

54
noimage.png

Supermif.com

|

Греко-римська міфологія, єгипетська міфологія, кельтська міфологія, китайська міфологія, cкандинавська міфологія, cлов'янська міфологія, японська міфологія

55
onlinecorrector.com.ua.png

Onlinecorrector.com.ua

OnlineCorrector.com.ua

Виправлення орфографічних, пунктуаційних, граматичних та стилістичних помилок у текстах українською мовою онлайн.

57
noimage.png

Univ.kiev.ua

КНУ імені Тараса Шевченка

Загальна інформація Київський національний університет імені Тараса Шевченка – це класичний університет дослідницького типу, що засновано у 1834 році, основним завданнями якого є навчально-виховна, науково-дослідницька та інноваційна діяльність. Більше інформації про університет Також дивіться Адміністрація, адреси Про університет Контакти Історія Ректори університету Університет рівних можливостей Офіційна інформація Університет має статус...

Technologies Used by zno.if.ua

Dns Records of zno.if.ua

A Record: 45.94.157.116
AAAA Record:
CNAME Record:
NS Record: ns210.inhostedns.net ns110.inhostedns.com ns310.inhostedns.org
SOA Record: hostmaster.adm.tools
MX Record: mx15.ukraine.com.ua mx20.ukraine.com.ua
SRV Record:
TXT Record: google-site-verification=A9MUABBY7oa__DPpl_mQUG3OltGcA1aoWHzJX68Uk1w
DNSKEY Record:
CAA Record:

Whois Detail of zno.if.ua

% Request from 38.242.237.160
% This is the Ukrainian Whois query server #P.
% The Whois is subject to Terms of use
% See https://hostmaster.ua/services/
%
% IN THE PROCESS OF DELEGATION OF A DOMAIN NAME,
% THE REGISTRANT IS AN ENTITY WHO USES AND MANAGES A CERTAIN DOMAIN NAME,
% AND THE REGISTRAR IS A BUSINESS ENTITY THAT PROVIDES THE REGISTRANT
% WITH THE SERVICES NECESSARY FOR THE TECHNICAL MAINTENANCE OF THE REGISTRATION AND OPERATION OF THE DOMAIN NAME.
% FOR INFORMATION ABOUT THE REGISTRANT OF THE DOMAIN NAME, YOU SHOULD CONTACT THE REGISTRAR.

domain: zno.if.ua
dom-public: NO
mnt-by: ua.ukraine
nserver: ns110.inhostedns.com
nserver: ns210.inhostedns.net
nserver: ns310.inhostedns.org
status: ok
created: 2011-07-12 18:07:27+03
modified: 2021-06-25 10:57:03+03
expires: 2023-07-12 18:07:26+03
source: UAEPP

% Registrar:
%
% The following disclaimer was provided by the domain name registrar
% ==========
% Предоставленная информация является неполной и может содержать ошибки,
% связанные с особенностями механизмов кеширования информации,
% несинхронного обновления реестров и т.п., поэтому не является достоверной и
% предоставляется исключительно в ознакомительных целях. В связи с вышеуказанным,
% данная информация не может быть использована в целях разрешения споров, конфликтов,
% определения имущественных и неимущественных прав и т.п.
% Единственным источником первичных данных о доменном имени является регистратор (registrar)
% доменного имени, который может предоставить необходимую информацию по запросу,
% в установленном законом порядке.
%
%
% The provided information is incomplete and may contain errors related to the specificity
% of information caching mechanisms, asynchronous updating of registries, etc.,
% therefore it is not reliable and is provided for informational purposes only.
% In connection with the above, this information can not be used to resolve disputes,
% conflicts, determine property and non-property rights, etc.
% The only source of primary data about the domain name is the registrar of the domain name,
% which can provide the required information upon request, in accordance with the procedure
% established by law.
% ==========
registrar: ua.ukraine
organization: Hosting Ukraine LLC
organization-loc: ТОВ "ХОСТІНГ УКРАЇНА"
url: https://www.ukraine.com.ua
city: Kyiv
country: UA
abuse-url: https://privacyprotected.net/
abuse-email: [email protected]
abuse-phone: +380443927433
abuse-postal: Ukraine 04112 Kyiv PO BOX 65
abuse-postal-loc: Україна 04112 Київ а/с 65
source: UAEPP

% Registrant:
% ===========
person: not published
e-mail: [email protected]
address: not published
phone: not published
mnt-by: ua.ukraine
status: ok
status: linked
created: 2014-03-22 13:43:04+02
modified: 2017-11-03 02:47:25+02
source: UAEPP


% Administrative Contacts:
% =======================
person: not published
e-mail: [email protected]
address: not published
mnt-by: ua.ukraine
status: ok
status: linked
created: 2014-03-22 13:43:05+02
modified: 2017-11-03 02:47:26+02
source: UAEPP


% Technical Contacts:
% ===================
person: not published
e-mail: [email protected]
address: not published
mnt-by: ua.ukraine
status: ok
status: linked
created: 2014-03-22 13:43:05+02
modified: 2017-11-03 02:47:25+02
source: UAEPP% Query time: 3 msec